Lesmogelijkheden en kosten

Elke dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag verzorgt YooSwim Zoeterwoude zwemlessen van 45 minuten per les.

De kosten per 1 januari 2024 zijn als volgt;
Eenmalig inschrijfgeld      €  20,00 per kind
Zwemles                              €   17,35 per kind per les
Proefles                                €   17,35 per kind per les
Privéles op aanvraag

De kosten per 1 januari 2024 i.s.m. de Zoetermeerpas zijn als volgt;
Zwembudget                       €   11,79 per kind per les
Sport- en Cultuurbudget  €  13,00 per kind per les

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden (let op: kinderen ingeschreven na 1 april 2022 kunnen maximaal 6 inhaaltegoeden opbouwen). Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

Opzeggen
Bij tussentijds opzeggen hanteren wij 1 maand opzegtermijn. Na het behalen van het A diploma stroomt uw kind automatisch door voor het B diploma. Na het behalen van het B diploma eindigt het zwemtraject bij Yooswim Zoeterwoude. Wel krijgt u de mogelijkheid aangeboden door te stromen naar Zweminstituut Zoetermeer voor het volgen van het C diplomatraject. Indien u hier gebruik van maakt zijn de dan gelden voorwaarden van Zweminstituut Zoetermeer van toepassing.

Proefles
Een proefles kunt u alleen afnemen als uw kind al langere tijd bij een andere zwemschool zwemlessen volgt. Tijdens de proefles zullen we in overleg met u bepalen in welk zwemniveau uw kind bij YooSwim Zoeterwoude zal instromen.

Zoetermeerpas
Voor inwoners uit Zoetermeer is het mogelijk gebruik te maken van de Zoetermeerpas voor het deels betalen van de zwemlessen. U kunt het zwembudget of het sport- en cultuurbudget van uw kind inzetten om daarmee een deel van de zwemlessen te betalen. Het overige deel van de leskosten bestaat uit een eigen bijdrage welke maandelijks door YooSwim Zoeterwoude bij u wordt geïncasseerd. Vraagt u ons gerust naar deze regeling.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!